Search...

ನಮ್ಮೂರ ಶಾಲೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶಾಲೆ’ಗೆ ಪ್ರೊ. ಎಂ.ಆರ್.ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ @ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್

ನಮ್ಮೂರ ಶಾಲೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶಾಲೆ’ಗೆ ಪ್ರೊ. ಎಂ.ಆರ್.ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ @ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್

Our schools – Dr. M R Doreswamy, Chancellor, PESU and Advisor, GoK, Shares his taught on Vistara News Channel, about Govt. Schools of Karnataka. https://youtu.be/I_SCilUBtVw