Filter by #Events #Sports #Research #StudentAchievements #Clubs&Activities #Alumni #PESUniversityRRCampus
 • ಶತಮಾನ ಪೂರೈಸಿದ 143 ಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 20 ಕೋಟಿ ರೂ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಅನುಕರಣೀಯ

  ಶತಮಾನ ಪೂರೈಸಿದ 143 ಶಾಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 20 ಕೋಟಿ ರೂಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರೊ.ಎಂ.ಆರ್. ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಮಾಜಿ ಸಲಹೆಗಾರರು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇವರು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

  ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಜ್ಯದ 8 ಜ್ಞಾನ ಪೀಠ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 16.3 ಕೋಟಿ ರೂಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ, ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರ್ವ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯುವ ಎಲ್ಲಾ ಶುಭ ಸೂಚಕಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅವರಿಂದ ಮುಂದೆಯೂ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಉದ್ದೇಶಪೂರಕವಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳೂ ಸಹಾ ನುಕರಿಸುವಂತಹ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಗರಿಮೆ.

  ಪ್ರೊ.ಎಂ.ಆರ್. ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ

 • Tuesday Talk on creating impactful LinkedIn presence

  The talk about using LinkedIn effectively by students was delivered by Anmol Garg, popular standup comedian and an entrepreneur. Being a LinkedIn influencer, he believes that LinkedIn can help improve one’s professional career dramatically. For students, a resume is an important part of career growth. Anmol answered the question of how effective a Resume should be for students. Students who do not use LinkedIn effectively are more familiar with Instagram which is used by 99% of people with access to mobiles. Anmol felt that LinkedIn is one’s resume. But this question might arise at the same time “why LinkedIn and no other job-related platforms?”. Anmol observed, “LinkedIn is a platform where people get to know you better than cold connections which can be seen in other platforms. LinkedIn has many similar features as that of other Platforms but it enables rapid networking because it has earned its trust with companies as well as employees.” In the session, one of the attendee’s LinkedIn profile checks was done based on fields of marketing and finance. Anmol was of the view that marketing based LinkedIn profiles should have many valid certificates that show one’s capability. The main reason for usage of LinkedIn is getting a job and further, to create a brand of our own and also to gain followers. Followers are gained by networking which means contacting as many as people on LinkedIn and discussing with them about marketing and by giving value to the content shared on the platform. “It’s all about how well you are connected to people, how many connections you have”. Finance based LinkedIn profiles should contain share market info, decoding start-ups finance structure, current affairs on finance related topics. The main thing to take into consideration is not to state obvious facts. The site can be monetised by creating a course that helps others. Profile building is key to maximizing the effectiveness of Linkedin presence. Profile photo must be in formals. Description like MBA student at PESU may not stand out and instead Here to market marketing would attract the searcher or finder to know about you more. Upload a photo that makes you sell to the companies. Maybe a photo of you addressing a huge audience. This says that you are more into networking. Writeup on About is where the actual you or your ability is known. Here you should share your unique knowledge that people don’t know and are keen to know about. Make sure it is in the form of a four lined story. Example: Title (movie reference) as “wolf of wall street” and then explain the selling of pen instance in marketing and finance terminology. Recommendations matter. “Do not ask them to give recommendations instead type from their phone!”. Sounds silly right but that's a fact. Everyone is busy building up their career life so go for it because we don’t know who watches us. Maintaining consistency in LinkedIn posts, may lead you to 1 among 133 CMO’s. Video posts reach people on the platform faster than text posts. Do not post long paragraphs. Let the text be catchy and with some humor. Do not feel hesitant to showcase yourself, as said earlier, it is a game of consistency. Make sure you are under the spotlight. Share your experience as people are here to know more about your ability. Show people that you refer to many articles in daily life. For example, while conversing with people discuss current affairs on LinkedIn. One of the references from Anmol Garg was “Seth Godin” “sales hacks” who blogged everyday for 11 years and many of his posts found mention in business books. Anmol Garg, a popular LinkedIn influencer who runs a sales training company called Sales5X which helps startups with sales strategies, is an alumni of PESIT, batch 2010. The Tuesday Talk was hosted online by the Department of MBA on January 11, 2022.

 • National Youth Day - 2022

  PES University observed the National Youth Day on its campus on 12th January 2022 on the occasion of the birth anniversary of Swami Vivekananda.

  National Youth Day is celebrated every year on this day to inculcate values and create awareness amongst the youth about their role towards serving the country.

  Prof. J Surya Prasad, Hon’ble Vice Chancellor, and Prof. K S Sridhar, Registrar, PES University offered floral tributes to the portrait of Swami Vivekananda.

 • IEEE RAS PESU has bagged the 2 nd place in Bridge Building Competition 2022 @ IIT Goa

  IEEE RAS PESU team took part in IIT Goa’s Bridge Building competition where the participants were expected to build and simulate a modular bridge based on the given loads using trusses. The competition was held from Jan 8 - Jan 10, 2022. IEEE RAS PESU has bagged the 2 nd place in the competition. 

  IEEE RAS PESU Team is mentored by Dr. Venkatarangan from EEE dept.

  Dr M R Doreswamy, Chancellor, PES University has appreciated and applauded the efforts of the team and mentor.

  Team Members

  Aditya Mehta - 3rd Year, ME

  Pranav Banagar - 3rd Year, ME

  Ajay VH - 3rd Year, ME

  Rathan R - 2nd Year, ECE

 • Program on curriculum design and delivery

  The faculty development program focused on ways to improve and enhance academic rigor of the courses. The program covered industry trends, updating course plans and learning outcomes, orientation to new curriculum and knowing about the new assessment tools and techniques. Dr.Naveen, principal of Jain College outlined the scope and opportunities of NEP curriculum. Dr. Balu, Associate Dean of Management Studies at Presidency University talked about the course plan design and delivery tools. Dr. Vinayak, Associate Professor at CMS and NAAC Coordinator gave an overview of adaptive and adult learning concepts covering Bloom’s Taxonomy and learning styles. Dr.Shailashree H, Dean of Department of Management Studies and Advisor to department of Law, PES University highlighted the importance of contemporary assessment and evaluation techniques. The session was followed by interaction with the management team of Novotel hotel to discuss the best practices and changes in industry and presenting the program structure adapted by the department. The faculty development program was conducted by the department of BBA HEM from January 4-8, 2022 at the RR campus.


 • Hefty medal tally at aquatic competition for PES University swimming team

  PES University swimming team won 2 Silver medals and 3 Bronze medals in the All India Inter University Aquatic Competition held at KIIT-KISS Swimming Complex in Bhubaneswar, Odisha during December 22-26, 2021. Mohit Venkatesh of Sem 3 ECE-Btech won silver medal in 1500 mts freestyle and bronze medal in 400 mts freestyle swimming. Nikitha S V of 1st Year MBA won silver medal in 800mts freestyle and bronze medal in 400 mts freestyle swimming. Dhruti Muralidhar of 1st Year MBA won a bronze medal in 800 mts freestyle swimming.

 • PES University faculty achievement: Dr. Annu Paallavi wins at yogasana championships

  Dr. Annu Paallavi, Yoga Faculty and Coach in department of BBA Sports Management won silver medal in State Yogasana Championship organized by KSAYSA held on December 11-12, 2021 and bronze medal in National Yogasana Sports Championship organized by Yoga Federation of India held on December 25-26, 2021.


 • PES University faculty in the news: Research paper by Dr. S.V.Satish and Prof. A.Chandru acclaimed

  Research paper titled Friction Stir Welding of Aluminum Sponge by Non-Porous Edge Retention authored by Dr. S.V. Satish and Prof. A.Chandru which was published in the Series C Journal of IEI, Vol. 101, Issue 5 was presented the Production Engineering Division Prize by the Institution of Engineers (India) at the 36th Indian Engineering Congress held at New Delhi on December 26, 2021.

 • Orientation program for students of MCA

  The new batch of students of MCA program session got an overview of student activities and clubs that make the campus interactions more interesting and enriching. Dr. Krishna, Dean, Student Affairs and Co-ordinator, Cultural Activities introduced the students to the wide range of events, student initiatives and clubs that are active on RR Campus, Electronic City Campus and the Hanumanth Nagar Campus of PES University. He spoke about the activities conducted annually like Epsilon, Prakalpa, Samarpana to name a few. He looked forward to the new batch students actively participating in the events of the clubs that include Pixels Photography club, Sanskruti – Indian dance format, clubs for debates, hackathons and clubs for promoting reading and writing. He encouraged the attendees to “kick-start” with a lot of activities at the “init” club of the MCA department. He showcased the sports and gym facilities on the campus. A video was played to highlight the popular mega-events like Epsilon, Aatmatrisha and Prakalpa. In his talk, he explained the richness of Indian culture. He stressed upon exploring one's potential and gave tips and some Do’s and Don'ts. Dr. V Krishna, concluded his talk with a quiz on guessing based on Indian legends and legendary quotes. Dr. Veena, Chairperson, Department of Computer Applications and faculty members were present at the orientation program organized by the MCA department on December 24, 2021.

 • ANALYTICS UNITE - THE POWER OF INSIGHTS

  A Symposium on “ANALYTICS UNITE - THE POWER OF INSIGHTS” was organised by Department of Management Studies held on 22nd December 2021 at the PES University – Ring Road Campus.

  The session began with a welcome note by Dr. Veena A, Chairperson MBA Program. Dr. J Suryaprasad Vice-Chancellor PES University addressed the gathering, in his address he mentioned about his experience in Motorola and how they overcame the challenge through data analysis. He mentioned that “Data is not number crunching any more, it is much more beyond”.

  Dr. U Dinesh Kumar, Chairperson, Data Centre and Analytics Lab - IIM Bangalore, the keynote speaker, gave insights about the innovations driven by data and how analytics is changing the innovation with an example of Facebook relationship break-up data. He talked about how Indian industries are using AI and analytics for good decision making. He gave the example of how Bigbasket used Google page ranking algorithm based on keywords and ramped up their customer experience. Akshaya patra is a good example to show that analytics is not only used in large scale industries but also in SMEs. He also mentioned his current research on Neonatal Sepsis using Machine Learning to reduce the mortality rate in infants. He concluded by talking about ethical use of AI.

  Abhijeet Neerkaje, Senior Director, Data Science and Analytics - Target, also an alumnus of PES University talked about the use of analytics in retail industry and their trends. He briefed about some of the success strategies used by Target post pandemic, how supply chain management can be more efficient through AI. He discussed the three important cornerstones of analytics and briefed the students on how to choose their career path in various industries.

  Swati Ramanujam, Apprentice Leader, MU Sigma gave her insights about evolution of analytics at the time of Covid-19. She talked about digitalisation, multi-touch attribution, agent based modelling and mitigating supply chain risk. She concluded her session with some of the algorithms built by MU Sigma for their clients.

  Venkatesh Paramsivam, Deputy General Manager, Cloud operations Mercedes- Benz, briefed about “Data Driven Development”. He mentioned about product development of various companies like Netflix, Flipkart, Google which is based on data. He briefed about development and operations for optimising speed and stability in automobiles and concluded by mentioning that analysing the product requirement, development and operations analytics which gives the best decisions and in-turn gives the best product.

  Dr. Shailashree Haridas, Dean Faculty of Commerce and Management presented the vote of thanks.